Bølgedempere

Bølgedempere (bølgebrytere) er konstruert, som navnet indikerer, for å dempe bølger.

En bølgedemper som regel ytterst i marinaen mot dominerende vindretning for å skape gode fortøyningsforhold inne i marinaen.

Våre bølgedempere har følgende standard mål; LxBxH 15/20×3/4/5×1,8 meter . Bølgebryterens bredde prosjekteres i forhold til anleggets beliggenhet og lokale forhold. Standard bredder er 3m, 4m og 5m. Bølgedemperens dimensjoner beregnes i prosjekteringsfasen og er avhengig av anleggets beliggenhet og lokale forhold.

Kontakt oss

Kontakt oss