Drivstoffbrygge

Drivstoffbrygge (miljøbrygge) er en spesialbrygge for enkel installasjon, drift og vedlikehold av drivstoffpumper, samtidig som nødvendige miljøhensyn er ivaretatt. Ved eventuell lekkasje på brygga vi oppsamlingskanaler og tanker sørge for at drivstoff ikke renner ut i sjøen. Brygga er designet for eksterne drivstofftanker.

Kontakt oss

Kontakt oss