Hengebrygge

Hengebrygge egner seg godt for montasje på bryggekar eller svaberg i utsatte områder. Brygga har kun innretning på en side og trenger i prinsippet to gjengestenger for å kunne monteres fast i underlaget. Ved sesongslutt trekkes tårnet på hengebrygga bakover slik at selve brygga heves høyere opp fra vannet. Slik minimeres risikoen for skader på brygga under høst- og vinterstormer.

Kontakt oss

Kontakt oss